בית מדרש ישיבתי

בית מדרש ישיבתי

החזון של בית מדרש ישיבתי / הרב אביב זגלמן

חז"ל דיברו בכל מקום על הצמד 'בתי כנסיות ובתי מדרשות'. בקהילות ישראל יש בתי כנסיות, והגיעה העת לייסד גם בתי מדרשות.

לפני מאתים ואחת עשרה שנים נוסדה אם הישיבות בוולוז'ין. לא היה זה אידיאל לכתחילאי, אלא צורך קיומי לעולם התורה, לנוכח תנועת ההשכלה. וכך כותב ר' חיים מוולוז'ין באיגרת היסוד:

"שליחא דציבורא אני מרבים וכן שלמים, אשר לבם דואג בקרבם ונאנחים ונאנקים על התורה שמשתכחת מישראל ואזלא ומדלדלא... בדור שאין התורה חביבה על לומדיה... בשוב שרעפי בקרבי יקד כיקוד אש בלבי בראותי שעל כל פנים תפוג תורה ח"ו, ואם החרש נחרש כעת בנדון הזה אשר רפו ידים מן התורה, יכול להיות שברבות הימים יהיו אחינו בית ישראל בלי מורה, כי אם אין גדיים אין תיישים ודלתות בית המדרש ינעלו ח"ו... תורת ה' נתונה בעפר ויושלך אמת ארצה..."

עולם הישיבות שצמח בעקבות ישיבת וולוז'ין, הציל את הופעת התורה לנוכח המשבר הרוחני שפקד את עם ישראל, שלא היה כמותו באלפי שנות הגלות. המעבר של הופעת התורה מבתי מדרש קהילתיים לישיבות, היה כניסה ל'מרחב מוגן' מהשפעת ההשכלה.

נראה שההשגחה העליונה הקדימה רפואה גם למכה הגשמית. אם התורה הייתה ממשיכה להישען על הקהילות, מי יודע מה היה נשאר ממנה לאחר הטלטלה הנוראה שעברו קהילות ישראל בשתי מלחמות העולם. התבנית הישיבתית, שמגייסת תלמידים וכספים מהעולם ולא מהקהילה, היא שאפשרה לישיבות כמו סלובודקה ולומז'ה לפתוח סניפים בארץ ישראל לפני השואה, היא שאפשרה תקומה מהירה של ישיבות כמו פוניבז' ומיר, והיא שאפשרה הקמה מהירה של ישיבות חדשות בארץ ישראל כמו מרכז הרב ופורת יוסף. כל התפתחות עולם הישיבות עד לפריחתן כיום, מבוססת על החידוש של וולוז'ין.

אולם יש מחיר לחידוש זה. הסכנה, שחייבה להציל את האיברים שהנשמה תלויה בהם, גבתה מחיר יקר משאר איברי הגוף. הציבור הרחב נשאר מנותק מבתי המדרש. את בתי הכנסת עם ישראל בנה מחדש בציון, אך את בתי המדרש לקהילות עדיין לא.

 

בכל הדורות האחריות להופעת התורה ולהעברתה מדור לדור היתה מוטלת על הקהילות. בתי המדרש של הקהילות הצמיחו גדולי תורה וחיבורים חשובים, ובהם התרחשה התפתחות התורה. כפי שכותב הרמב"ם:

גדולי חכמי ישראל היו מהן חוטבי עצים ומהן שואבי מים ומהן סומים ואף על פי כן היו עוסקין בתלמוד תורה ביום ובלילה והם מכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבינו (הלכות תלמוד תורה א ט)

"לישיבות אין מונופול על התורה" זועק מו"ר הרב יהושע ויצמן שליט"א. לאחר מאתיים שנה של מונופול, חוזרת התורה לקהילות. 'בית מדרש ישיבתי' מסמן עידן חדש בהופעת התורה, ומביא בשורה לעולם. בתי המדרש של הקהילות שבים להצמיח תלמידי חכמים, לחולל יצירה תורנית, ולהתסיס תנועה רוחנית. מעמד 'בעלי הבתים' חוזר מלשמש כינוי גנאי, למקומו הרם באחריות להופעת התורה. 'בית מדרש ישיבתי' מייסד בתי מדרש בסגנון ישיבתי, המהווים המשך לישיבות בחיי הקהילה.
 
 

חדשות ועדכונים

הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים


הרב יואל פרנק נכנס לתפקידו בתור ראש בית המדרש הישיבתי באריאל
ליצירת קשר -0546830780. yoelfrank85@gmail.com

לפרטים


אתר אינטרנט חדש מבית 'בית מדרש ישיבתי'

לעילוי נשמה - ליווי המשפחה באבלות ובהנצחה

לפרטים


שלום ירושלים

'שלום ירושלים' זו קהילה, הולכת וגדלה, של אנשים מרחבי הארץ, המבססים את השלום ביניהם על ערכי התורה ומנהיגות חכמיה, תוך שאיפה לבניין ירושלים.

לאתר שלום ירושלים לחץ כאן


סיום פרק 'במה טומנין' ופתיחת תכנית לימוד חדשה בהלכה בבימ"ד אריאל

לפרטים


חוברות "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" למסכת שבת

לפרטים