בית מדרש ישיבתי

נוהל פעילות סניף בית מדרש ישיבתי

(מחייב בתי מדרש חדשים ומומלץ לבתי מדרש קיימים)

מבנה ארגוני

1. וועד העמותה ימנה ראש בית מדרש, בתאום עם גבאי ביהמ"ד, לקדנציה של שלש שנים. ראש בית מדרש יוזמן להצטרף כחבר לעמותה. 

2. וועד הגבאים ינהל את ביהמ"ד באופן עצמאי, בכפוף להנהלת הרשת, הכפופה לוועד העמותה. 

3. הנהלת הרשת כוללת את: חברי וועד העמותה, עובדי הנהלת הרשת, ונציגי בתי המדרש שישתתפו בישיבות ההנהלה בקביעות. 

4. כל הפעילות הכספית תעבור דרך חשבון הבנק של הרשת. בימ"ד עצמאי ינהל קופה. לגבאים תהיה נגישות און ליין למסמך 'חובה זכות ויתרה', שישקף את הפעילות בקופה. 

5. בימ"ד עצמאי, 90% מהכנסותיו יופנו לקופת ביהמ"ד.

6. פרויקט ארצי או אזורי ינוהל ע"י הנהלת הרשת, גם כאשר הדבר כרוך במעורבות בפעילות בתי המדרש וגביה מהקופה שלהם. 

7. בכל הפרסומים / מודעות / מסמכים / שלטים / דוא"ל של ביהמ"ד יופיע שביהמ"ד הוא "של עמותת בית מדרש ישיבתי" בצירוף הלוגו של העמותה. 

8. המודעות יתפרסמו בתבנית האחידה של מודעות הרשת. 

9. כל מלמד ועובד בביהמ"ד יחתום על הסכם מול הנהלת הרשת. 

10. שיתוף פעולה עם גורם חיצוני ייעשה בתיאום עם הנהלת הרשת.

11. במידה וגבאי בימ"ד אינם מרוצים מהחלטה של הנהלת הרשת הנוגעת לביהמ"ד, הם יפנו לוועד העמותה שיכריע בדבר. 

12. גבאי ביהמ"ד יחתמו על הצטרפות לקהילת בית מדרש ישיבתי הכוללת הסכם בוררות.

13. פרידה של בימ"ד מהרשת יכולה להתבצע רק ע"י הנהלת הרשת.

14. וועד הגבאים יקיים ישיבות שוטפות. לפרקים תתקיים ישיבה ייחד עם רבני ביהמ"ד ומנהל הרשת.

15. סמכויות וועד הגבאים ותפקידיו:

א. תפעול ביהמ"ד (תאום חברותות, קשר עם הלומדים, העסקת עובדים, כיבוד וכדו').

ב. הרחבת הפעילות (בניית תכניות חדשות, שיווק).

ג. גיוס כספים וניהולם.

ד. הפקת אירועים.

      בימ"ד שאין לו וועד גבאים הנושא באחריות לכל תפקידיו, ינוהל ע"י הנהלת העמותה.

16. הגבאים הם: הנבחרים באסיפה שנתית של הלומדים, וכן המתנדבים להיות פעילים.

17. וועד הגבאים ימנה מנהל לביהמ"ד.

18. הלומדים יתבקשו לתרום לביהמ"ד סכום מסוים, בהוראת קבע או תשלום שנתי מראש.

מבנה פיסי

19. מבנה ביהמ"ד יכלול אולם בימ"ד ללימוד עצמי בחברותות וחדרי שיעורים. שיעורים יתקיימו בחדרי השיעורים, ולימוד עצמי באולם ביהמ"ד.

20. הנהלת הרשת היא המוסמכת לקבוע את המבנה בו יפעל ביהמ"ד, או לשנות את מיקומו.

פעילות לימודית

21. תכניות הלימוד יהיו במתכונת הכוללת: שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותות, ושיעור סיכום. רוב הזמן יוקדש לסדר ומיעוטו לשיעורים.

22. תכניות הלימוד בגמרא עיון ילמדו בתכנית 'העמוד השבועי', על פי לוח משותף המופיע באתר הרשת. אירועי 'סיום' יתקיימו במשותף לכל הלומדים בתכנית ברשת, באחד מבתי המדרש, בסבב.

החרגה

23. הנהלת הרשת מוסמכת להחריג בימ"ד מסעיפים בנוהל במקרים יוצאי דופן.