בית מדרש ישיבתי

תכניות הלימוד

לטופס השארת פרטים לחץ כאן.

ניתן להגיע לכל תוכנית לימוד אף ללא תיאום מראש. תוכניות הלימוד הבנויות משני חלקים, בנויות כך שניתן גם להגיע רק לחלק אחד מהם.

גמרא בעיון - עמוד שבועי
על תכנית לימוד זו ראה בהרחבה כאן.
כעת לומדים מסכת שבת, פרק שביעי.
התוכנית מתקיימת בשתי קבוצות: מדי יום שני, קבוצה ראשונה: 16:30 - 18:45, קבוצה שניה: 18:45 - 21:00.
הלימוד כולל: שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותא, ושיעור סיכום.
לפרטים נוספים: הרב אביב 0503005305.

הדף היומי
כעת לומדים מסכת קידושין.
התוכנית מתקיימת בשתי קבוצות: מדי בוקר, א-ו, קבוצה ראשונה: 7:45 - 8:45, קבוצה שניה: 8:45 - 10:00.
עם הרב זיו גלסר.
הלימוד כולל: שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותות, ושיעור סיכום - נקודה בעיון והלכה.
לפרטים נוספים: הרב זיו 0525633523.

העמקה במשנה
מדי יום חמישי, 7:45 - 10:00.
חלק ראשון: נפש המסכת - לימוד משנה בשיטת הרב קוק, בירור הרעיון האמוני הכללי של המסכת.
חלק שני: באר הגולה למהר"ל מפראג.
עם הרב אביב .
לפרטים נוספים: הרב אביב 0503005305.

הלכה בעיון
על סדר השולחן ערוך - מסוגיות הגמרא ועד פוסקי דורנו
עם הרב נעם וייץ
מדי יום רביעי 19:00 - 21:15.
שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותות, ושיעור סיכום.
לפרטים נוספים: הרב ליאור 0549486101

גמרא למתחילים
עמוד שבועי על סדר הש"ס
כעת מסכת שבת פרק שביעי
עם הרב יעקב גרינגליק
מדי יום שלישי 19:00 - 21:15.
שיעור פתיחה, סדר לימוד מונחה בחברותות (הרב זמין לשאלות), ושיעור סיכום.
לפרטים: הרב יעקב 0506731502

טעמי מצוות
לימוד והעמקה ע"פ ספר החינוך.
עם הרב יאיר הלר.

מדי יום שלישי 16:45 - 19:00.
לפרטים: הרב יאיר 0547684033

פרשת השבוע בעיון
לימוד נושאים בפרשת השבוע בעיון דרך הפרשנים
עם הרב הלל מייזלס
מדי יום שני 15:00 - 16:15.
שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותות, ושיעור סיכום
לפרטים: הרב הלל 054-7601015

ליקוטי מוהר"ן
העמקה בחבורה
על סדר ליקוטי מוהר"ן
מדי יום שלישי 19:30-21:00
שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותות, ושיעור סיכום. 
לפרטים: אוריאל 0503218182

תורת הנפש - הקדמות בעל הסולם
לימוד בחבורה על סדר ספר 'הקדמות' לרב אשלג,
מתאים לכל הרמות
מדי יום חמישי 19:00 - 21:15.
שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותות, ושיעור סיכום
לפרטים: אלעד 0525272926

אמונה
מדי יום שני, 14:30 - 16:45.
חלק ראשון: לימוד בספר הכוזרי על הסדר.
חלק שני: לימוד עין אי"ה לרב קוק. 
עם הרב אביב.
שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותות, ושיעור סיכום.
לפרטים נוספים: הרב אביב 0503005305.

מוסר
מדי יום שני, 7:45 - 10:00. 
חלק ראשון: סדנת מוסר.
חלק שני: העמקה במסילת ישרים.
עם הרב אביב.
שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותות, ושיעור סיכום.
לפרטים נוספים: הרב אביב 0503005305.

טעמי מצוות
לימוד מאמר "טללי אורות" של הרב קוק.
עם הרב אילן.
מדי יום שני, 18:00 - 19:00.
לפרטים: הרב אילן 0504890001.

תנ"ך
מדי יום שלישי, 7:45 - 10:00.
בקיאות בתנ"ך, תוך העמקה.
חלק ראשון: נביאים.
חלק שני: כתובים.
עם הרב אביב.
שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותות, ושיעור סיכום.
לפרטים נוספים: הרב אביב 0503005305.

הלכה בבקיאות
מדי יום רביעי, 7:45 - 10:00.
חלק ראשון: שולחן ערוך. 
חלק שני: הלכה למתחילים, פניני הלכה.
עם הרב אביב.
שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותות, ושיעור סיכום.
לפרטים נוספים: הרב אביב 0503005305.

 

לטופס השארת פרטים לחץ כאן.