בית מדרש ישיבתי

שמיניסט: בחן את הישיבה בבוגרים! / אביב זגלמן

שמיניסט יקר, כשאתה עומד לבחור ישיבת הסדר / גבוהה / מכינה קדם צבאית, קח לך כקריטריון מרכזי את התוצר שהישיבה מייצרת. איזה אנשים הישיבה מצמיחה. איזה אדם תצא לאחר שנותיך בישיבה.

כדי לדעת זאת התבונן בבוגרי הישיבה, שם תוכל לראות את תוצאות החינוך בישיבה. ושאל את עצמך: האם הייתי רוצה להיות במשך כל חיי כבוגרי ישיבה זו או כבוגרי הישיבה האחרת? הרי סוף סוף המציאות בישיבה איננה אפיזודה חולפת, והשאלה היא איזה רושם היא מותירה. האם היא משאירה רושם חיובי, כך שהבוגרים ממשיכים אחר כך בדרכה של הישיבה, או שמא לא ניכר על הבוגרים שהם אכן בוגרי ישיבה.

ואם תשאל: איך אני יכול לדעת מהו מצב הבוגרים? וכי אעשה סקר מדעי ומקיף בו ישתתפו בוגרי כל הישיבות, ואבחן את מידותיהם, יראת השמיים שלהם, לימוד התורה שלהם, וכו' וכו'? הרי זה כלי לא מעשי !

תשובה: באופן כללי זה נכון. אין אפשרות מדעית לבחון את הבוגרים בצורה מדויקת. אך בכל אופן יש דרך לקבל איזושהי תמונה, שאומרת משהו משמעותי:

בעשר ערים בארץ ישנו 'בית מדרש ישיבתי'. בית מדרש זה מיועד לבוגרי הישיבות והמכינות שבעיר, והוא פעיל בערבים. הוא בנוי במתכונת ישיבתית, כלומר, שמלבד חדרי שיעורים יש בו גם אולם בית מדרש, בו מתקיים "סדר לימוד בחברותות". בית מדרש זה מהווה המשך לעולם הישיבות. לומדים בו בעיון את כל מקצועות התורה, גמרא, הלכה, אמונה, תנ"ך וכדו'. לכן הוא מכנס אליו בדרך כלל את בוגרי הישיבות והמכינות שרוצים להמשיך את מה שהם עשו בישיבה. משתתפת בבית המדרש הישיבתי אותה שכבת איכות, שלא מסתפקת בלשמוע שיעור בבית הכנסת או באינטרנט, אלא לוקחת אחריות על הופעת התורה בעם ישראל. הלומדים בבית המדרש הישיבתי ממשיכים לגדול בתורה, ולעסוק בה בעצמם, תוך שהם מעיינים בספרים, שואלים שאלות, סוברים סברות, מדברים בלימוד אחד עם השני, ובעצם עושים את כל מה שהם עשו בישיבה.

הצעתי לך: תגיע לאחד מבתי המדרש, ותראה מי הם הלומדים. בוגרים של אילו ישיבות הם. כך תלמד באילו ישיבות ומכינות חווים חוויה שאח"כ רוצים להמשיך אותה בחיים. ה"מבחן" רלוונטי בבתי המדרש שכבר הפכו למוסד מרכזי וידוע בעיר, ומכנסים אליהם ציבור רחב שנושא את האחריות על הופעת התורה על כתפיו, את שכבת המנהיגות התורנית. כמובן, אין הכוונה שאם אין בוגרי ישיבה מסויימת בביהמ"ד זה מעיד משהו שלילי על הישיבה, אלא הכוונה שאם בוגרי ישיבה מסויימת נמצאים בביהמ"ד זה מעיד על משהו חיובי בישיבה.

הישיבות התיכוניות מאז ומעולם נבחנות בבוגרים. כל ראש ישיבה ור"מ שמינית יודעים שבאחריותם לא רק ללמד את התלמידים בתקופת הישיבה התיכונית, אלא גם לכווין אותם לישיבות ומכינות. הם סופרים טוב טוב כמה הלכו לישיבות וכמה למכינות, כמה המשיכו לצבא, וכמה הורידו את הכיפה ברגע שסיימו. והם גאים בתפקידם זה, ושמחים בו, כי באמת זה אחד המבחנים המשמעותיים להשפעתה של הישיבה התיכונית. הם משקיעים המון זמן בשיחות כלליות ואישיות, שבועות ישיבה, וכדו', על מנת להצליח בתפקיד.

ישיבות ההסדר, הגבוהות, והמכינות, היו פטורות מתפקיד זה עד לא מזמן, כיוון שלא היה לאן לכווין את הבוגרים. לא הייתה מסגרת ישיבתית שמהווה המשך לישיבות, ומבחן להצלחתן. אך מלפני שלש שנים, כאשר קם 'בית מדרש ישיבתי', מונחת אחריות ההכוונה על כתפיהן, כתפקיד וכאבן בוחן.

לרשימת הישיבות המפעילות שלוחות בוגרים לחץ כאן.

למאמרים נוספים:

רגרסיה