בית מדרש ישיבתי

חבורת פעילים של "בית מדרש ישיבתי" באריאל

החזון: תחיית הקודש

הרב קוק לימד, שבמהלך הגאולה שתי קומות: בניין החול, ובניין הקודש. לאחר תקומת החול בהקמת המדינה  וביסוסה החומרי, חייבת להיבנות קומת הקודש. כאשר שלב זה מתמהמה, גם החול לא מחזיק מעמד, והנסיגה עלולה להתפשט ח"ו. על כולנו להיחלץ חושים, לבניית המדרגה הבאה בתחיית הקודש.

המטרה: בית מדרש עירוני

אחת המטרות המעשיות, שיקדמו את הגשמת החזון בעזרת ה', היא: בניית בית מדרש עירוני בכל עיר, אבן שואבת לכלל הציבור, מרכז שיחבר את כל תושבי העיר לה' ולתורתו.

ביהמ"ד הוא ישיבתי, כלומר, בנוי מאולם ללימוד עצמי ובחברותות, ומכיתות לשיעורים. כך שביהמ"ד אינו רק מקיים פעילות מסוימת, אלא מהווה פלטפורמה לאינסוף תכניות לימוד. ביהמ"ד יפעל ברציפות כל היום, ויהווה כתובת טבעית לכל מבקש תורה.

בדור הראשון קמו ישיבות תיכוניות, בדור השני קמו ישיבת הסדר, גבוהות ומכינות. הדור השלישי של הופעת התורה בישראל הוא ישיבות לקהילה. מוסד ציבורי המותאם לכל שכבות האוכלוסייה, סטודנטים, עובדים ופנסיונרים, בעלי רקע ישיבתי או ללא רקע. בימ"ד המאפשר מגוון תכניות לימוד, כך שכל תושב מקבל מענה מותאם אישית.

כיום אין מוסד ללימוד תורה בקהילה, והאפשרויות המוצעות לאדם העובד הן לימוד פרטי בחברותא, או שיעור בבית כנסת. לכן יש צורך במוסד עירוני שיהווה המשך לעולם הישיבות, בחיי המעשה. תכניות הלימוד בביהמ"ד הן ישיבתיות, מורכבות מסדר לימוד בחברותות, ומשיעור על הנלמד. המתכונת הישיבתית, שעוצבה במסורת הדורות, היא הדרך האידיאלית לחיי תורה, של היחיד, הקהילה, והעם.

גם אם העובד מגיע לביהמ"ד ערב בשבוע, הוא לומד עם כל המרכיבים ההכרחיים לקניין תורה: מקיים את מצוות "ודברת בם" בעמל פה, בחבורה, בקדושת בימ"ד, בשימוש תלמידי חכמים, ועוד. בימ"ד ישיבתי יוצר מצב בו ציבור העובדים נושא גם הוא באחריות להופעת התורה בדור, ולהמשך השתלשלותה מדור לדור.

האמצעי: גרעין

כשם שהבניין החומרי של הארץ דרש התארגנות של גרעינים להתיישבות, כך הבניין הרוחני בעם דורש התארגנות בגרעינים. בניית בימ"ד עירוני, והפיכתו לכתובת לכל תושבי העיר, הוא פרויקט בסדר גודל של הקמת יישוב, ודורש חבורה שתראה בו את מפעל חייה. נקראים לגרעין בעלי משפחות ורווקים, סטודנטים ועובדים. הגרעין מופעל ע"י עמותת 'בית מדרש ישיבתי'.

המשימות הנדרשות להגשמת המטרות הנ"ל רבות ומגוונות, הן בתוך ביהמ"ד והן מחוצה לו. חברי הגרעין יחלקו ביניהם את התפקידים השונים, ויחדיו יפעלו לפיתוח ביהמ"ד. חברי הגרעין ינהלו את ביהמ"ד, ויקבלו את ההחלטות באסיפה חודשית, בכפוף להנהגה הרוחנית של הרבנים חברי העמותה. השייכות לגרעין תתבטא בלימוד בביהמ"ד כשעתיים בשבוע לפחות, ובהשקעת שעתיים נוספות לתפקיד אותו נטלו על עצמם, ובהקדשת מחצית ממעשר הכספים לביהמ"ד (ע"פ המלצת החפץ חיים, אהבת ישראל ב יט).

הגרעין והקהילה

לב ביהמ"ד הוא הגרעין, וגופו של ביהמ"ד הוא כל הלומדים הקבועים. ביהמ"ד מהווה מרכז לפעילות קהילתית, הקשורה ללימוד תורה והגשמת ערכיה. סביב ביהמ"ד מתגבשת קהילה, שכן אין התורה נקנית אלא בחבורה, ותלמידי חכמים נקראים חברים.

עם זאת, ביהמ"ד אינו מתיימר להחליף את כל המסגרות הקהילתיות האחרות ולהתחרות בהן. הגרעין לא ייצור קהילה נבדלת. יש פעילויות שצריכות להתקיים במעגלי שייכות אחרים: משפחה, חברים, בית כנסת, בית ספר, שכנים, חדר כושר, מקום עבודה, העיר כולה. ביהמ"ד הוא אחת מבין הקהילות אליהן משתייך כל אחד מחברי הגרעין, וכל אחד מן הלומדים.

אריאל תחילה

הגרעין הראשון מיועד לעיר אריאל. מלבד הצורך של העיר בבימ"ד ככל הערים, ומלבד היותה מרכז אזורי להרבה יישובים שגם הם זקוקים לבימ"ד כנ"ל, ומלבד הצורך ההתיישבותי בחיזוק החוסן הרוחני בשומרון, יש לאריאל מאפיין ייחודי. אוניברסיטת אריאל מזמנת אליה ציבור גדול של סטודנטים בוגרי ישיבות. ראשית, ציבור זה זקוק לבימ"ד, בשלב קריטי בחיים ובעיצוב הזהות. שנית, סטודנטים יותר פוטנציאליים לבימ"ד, בתור המשך טבעי לישיבות. שלישית, זמני הפניות של סטודנטים ללימוד בביהמ"ד פרוסים על פני כל היום, מה שמצדיק בימ"ד פעיל ברציפות, במבנה עצמאי, כמוסד קבוע. רביעית, בימ"ד סמוך לאוניברסיטה מהווה בית גידול לגרעינים, שכן סטודנט שלמד בביהמ"ד מספר שנים, התחנך לחזונו, והתחבר לדרך הגשמתו, ימשיך ללמוד באחד מבתי המדרש של הרשת כשיעזוב, ואף יהיה שותף בגרעין.

הצורך האישי

לכל בוגר ישיבה יש צורך אישי להיות חלק מגרעין תורני. כשכל אחד מתפזר בבדידותו, יכולת העשייה הציבורית שלו קטנה, והוא הולך ומתמקד במלחמת החיים החומרית. או אז מתקצצות כנפי הרוח, והשאיפה להיות שותף עם א-ל בהגשמת אידיאלים נשגבים כחלק מתהליך הגאולה הולכת ונשחקת. הצבת בניין התורה האישי והציבורי במרכז החיים האישיים היא חובה קדושה, וזכות גדולה. לגרעין של בית מדרש ישיבתי מאפיינים ייחודיים, ואשרי המצטרף.

לפרטים והצטרפות: אילן סימון, רכז הגרעין -0504890001