בית מדרש ישיבתי

עובדי המגזר הציבורי

 

תכניות לימוד המיועדות לאנשי ציבור, כלומר העובדים במגזר הציבורי. התכנית עוסקת בסוגיות הנוגעות לרשות הרבים של מדינת ישראל.
הרב המלווה את התכנית: הרב גבי קדוש.
התכנית מתקיימת במודיעין וקרית גת.