בית מדרש ישיבתי

בוגרי תיכונים

תכניות לימוד ייעודיות לבוגרי תיכונים נבנות בשת"פ עם התיכונים ועם הנהלת החמ"ד.
התכנית משלבת לימוד בחברותות עם שיעור מפי אחד המורים בתיכון.
התקיימות התכנית ב'בית מדרש ישיבתי' נותנת אווירה ושייכות למוסד קיים וקהילה רחבה וחמה, ייחד עם התאמה אישית של התכנית לתיכון ובוגריו.