בית מדרש ישיבתי

תיכוניסטים

תכנית בתכנון
תיכוניסטים שעושים בגרות בבית ספר אקסטרני, או שאינם לומדים תורה בבית ספרם מכל סיבה שהיא, או שרוצים ללמוד תורה מעבר לנלמד בבית ספרם, מוזמנים לתכנית הלימוד לתיכוניסטים ב'בית מדרש ישיבתי'. התכנית פועלת במתכונת ישיבתית רגילה, המשלבת לימוד עצמי בחברותות, עם שיעורים.