בית מדרש ישיבתי

חיילים

תכנית לימוד מיוחדת לחיילים במוצאי שבתות, מהווה אלטרנטיבה לבילויים השכיחים, ומציעה תוכן לימודי תרבותי וחברתי לחיילים במוצ"שים.

סקר, שנעשה בין חיילים בוגרי מכינה מסויימת, העלה, שהמשברים הרוחניים שעוברים על החיילים קורים בדרך כלל במוצאי שבתות. אז הם חוזרים לחבר'ה מהסניף, לבנות, ולתרבות הבילוי בה חיו לפני המכינה.

המכינות וישיבות ההסדר בונות תכניות לימוד לחיילים שלהם בבתי המדרש, הפרוסים ברחבי הארץ, וכך מגיעות לכל תלמידיהן ובוגריהן בשירות הצבאי. מסתבר שדרך מפגש זו יעילה וחיונית לא פחות מהביקורים של רבני הישיבות בבסיסי הצבא.

ליצירת קשר