בית מדרש ישיבתי

לקריאת בית מדרש / תכנית לימוד על שם קרוב שנפטר.

לקריאת בית מדרש / תכנית לימוד על שם קרוב שנפטר.

ניתן לפנות לדוד אמור בטל' 054-6688827 או במייל CLOAKING