בית מדרש ישיבתי

תורה ועסקים

תכנית הלימוד 'תורה ועסקים' פועלת בבית מדרש פתח תקוה, מדי יום ראשון, 19:30-22:30.

במתכונת: שיעור פתיחה, סדר לימוד בחברותות, ושיעור סיכום.

כעת מלמד בתכנית מר אורי בן נון, לשעבר מנכ"ל מפעלי ים המלח וחברת החשמל.

סדרת המפגשים הנוכחית עוסקת בנושא:

חדש בקנקן ישן - נושאים כלכליים מודרנים ומקורם בגמרא ומפרשיה ופוסקיה

כז בטבת 22.1: אחריות המבוטח להצלת הרכוש המבוטח.

ה בשבט 29.1: הגדרת כח עליון.

ג באדר 26.2: ערך נוכחי נקי.

להצטרפות צור קשר

הסידרה הראשונה פעלה בשנת תשע"א, בהנחיית הרב עזריאל אריאל, רב היישוב עטרת. במהלך המפגשים עסקו בבירור נושאים שהעלו חברי בית המדרש. בין מפגש למפגש התקיימו דיונים בדוא"ל, בהם השתתפו גם רבנים ואנשי מחקר ועשייה מכל קצות הקשת. המסקנות שעלו מן הדיון התגבשו לנייר עמדה.

טיוטות דפי העמדה שהוכנו:

1. מיקור חוץ. 2. עורכי הדיינים. 3. אחריות על פרסומות לא צנועות. 4. צניעות במקומות העבודה. 5. משא ומתן באמונה. 6. ישום דיני אונאה בימינו.