בית מדרש ישיבתי

פרויקט גיור בשיתוף מפעלות הציונות הדתית

בשנים האחרונות הצטרפו לחברה הישראלית אלפי עולים חדשים וילדים שנולדו לעולים ותיקים שאינם יהודים על פי ההלכה. הצטרפותם העמיקה את אתגר הגיור העומד בפני החברה היהודית במדינת ישראל. במפעלות הציונות הדתית מנסים להתמודד עם אתגר חשוב זה, ועתה גם אנחנו – בית מדרש ישיבתי – נקראנו לשתף פעולה.
כידוע, חלק ממהותו של הגיור הוא הצטרפות של המתגייר לקהילה בה הוא נטמע ומטמיע בתוכו את אורחות חייה. הוא מקבל, אמנם, משפחה מלווה, שפותחת בפניו את הלב ואת ביתה, אולם הקשר של המתגייר עם הקהילה איננו מפותח דיו. לשם כך אנחנו מתכוונים לקיים תכניות לימוד ייעודיות בבתי המדרש הישיבתיים לגרים ולבני הזוג שלהם.
כחלק משיתוף הפעולה, אנו מחפשים מורים לאולפני גיור ומשפחות בעלות לב רחב, שיקחו חלק בפרויקט. לפרטים: אביב 050-3005305