בית מדרש ישיבתי

שיעורי הרב אביב זגלמן במסכת ברכות

פרק ראשון

דף

נושא

טקסט

ב

תחילת זמן קריאת שמע של ערבית

ג עמוד א

שלש משמרות הוי הלילה

ג עמוד א

מעשה דר' יוסי

ג

חורבה

ג עמוד ב

משמרות הלילה

ג עמוד ב

אין אומרים בפני המת אלא דבריו

ג עמוד ב

קימת דוד בחצות

ד עמוד א

לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני

ד עמוד א

מפיבשת

ד עמוד א

שמא יגרום החטא

ד

סוף זמן ק"ש והסייג לפי חכמים