בית מדרש ישיבתי

שלוחת שדמות נריה בפתח תקוה

חבורה מבוגרי ישיבת שדמות נריה אשר בשדמות מחולה התכנסה לאחרונה בבית מדרש ישיבתי פתח תקוה, יחד עם ר"מ מהישיבה, הרב אליעזר וייל, ויסדה מחדש את שלוחת הבוגרים של הישיבה בבית מדרש ישיבתי בפתח תקוה. הוחלט על לימוד הלכה בעיון, תוך שימוש בחוברות 'צורבא מרבנן'. יעביר את השיעור הרב יעקב שטרן, בוגר הישיבה. הישיבה תהיה מעורבת בלימוד, ובתדירות מסוימת יגיע אחד הר"מים להעביר את השיעור, לשיחות אישיות, ולמפגש בוגרים. תכנית זו פועלת במקביל, באותו זמן ומקום, לשלוחת הבוגרים של ישיבת מעלות בבית המדרש.
ישיבות נוספות מוזמנות לפתוח שלוחות בוגרים באחד מבתי המדרש של רשת 'בית מדרש ישיבתי'. לפרטים: 050-3005-305