בית מדרש ישיבתי

שיתוף פעולה עם החמ"ד

לאחרונה החל שיתוף הפעולה בינינו ובין הנהלת החמ"ד, במטרה לשלב את בוגרי החינוך הממלכתי-דתי בבתי המדרש הישיבתיים במסגרת "פרויקט בוגרים".
התכנית הראשונה פועלת בבית מדרש ישיבתי אופקים, בהנחייתו של הרב עדי פלח, ומשתתפים בה בוגרי הישיבה התיכונית "אפיקי ארץ". בתמורה מתוגמל הרב בשעות הוראה ממשרד החינוך.
מוסדות חינוך נוספים שמעוניינים להצטרף להסדר, מוזמנים לפנות לאביב – 050-3005305