בית מדרש ישיבתי

מוקד לפניות סטודנטים

 את המוקד לפניות סטודנטים מרכז הרב בניה ליפשיץ.

נייד: 2335644 – 054

דוא“ל: CLOAKING

מטרות המוקד:

א. להושיט עצה ועזרה לסטודנט הזקוק לה.

ב. לייצר גיבוי ציבורי למהלכים של סטודנטים לעיצוב שדה האקדמיה בהתאמה לערכי התורה.