בית מדרש ישיבתי

בשדה האקדמיה

מטרות הפרויקט

1. ללוות סטודנטים במהלך לימודיהם באקדמיה, ולסייע להם מבחינת לימוד תורה, חברה, תרבות.

2. לעצב את הנעשה בשדה האקדמיה והמחקר על פי ערכי התורה.

בפרויקט מספר מרכיבים

לצפיה בסרטוני הסברה