בית מדרש ישיבתי

עמוד שבועי בעיון

בית מדרש ישיבתי מוליד אור מיוחד של תורה. קשה למצוא ישיבות ובתי מדרש בהם לומדים את הש"ס בעיון כסדרו, עמוד אחר עמוד. בדרך כלל ישנו איזשהו אינטרס שמעצב את סדר הלימוד שלא כפי סדר הש"ס. בישיבות מעדיפים שהבחורים, הלומדים בישיבה מספר שנים קצובות, יטעמו ממגוון מסכתות, וכך יוצא שהם לומדים בעיון מספר דפים במסכת זו, ומספר דפים במסכת אחרת. בכוללי ההלכה לומדים את הסוגיות הרלוונטיות לבחינות של הרבנות. בכוללים לגמרא מעדיפים סוגיות "עם בשר", שנחשבות למדניות. בשיעורים של בעלי בתים, מחפשים מסכת "מעניינת", שתמשוך את הלומדים. וכן הלאה.

בית מדרש ישיבתי מוליד אור תורה מיוחד. הציבור לא מגיע לביהמ"ד לתקופה קצרה, או לאיזו אטרקציה מעניינת. הוא נכנס לבית מדרש - לכל החיים. אין לו שום אינטרס, מלבד אהבת ה' ותורתו. לכן הוא לומד את התורה כפי שה' נתן אותה. מתחילת ברכות, עמוד אחר עמוד, דף אחר דף.

תכנית העמוד השבועי בעיון נוסדה בבית מדרש ישיבתי פתח תקוה, ע"י הרב צבי שמר ואביעד נטוביץ. כיום לומדים את אותו עמוד במספר בתי מדרש ברשת 'בית מדרש ישיבתי'. בתכנית זו, נולדים חידושים בלימוד עיוני, גם על סוגיות שבדרך כלל לא נלמדות בעיון. חידושים שנולדים ממפגש של לומדי תורה לשמה, עם הגמרא כפי שערכו אותה רבינא ורב אשי. אותו עיקרון של הדף היומי, רק בעיון, ובלימוד עצמי בחברותות עם שיעורים.

קבוצת דיון בדוא"ל על העמוד השבועי

לוח התקדמות בתכנית העמוד השבועי בעיון

הקלטות וסיכומים של שיעורי הרב צבי שמר על העמוד השבועי

הקלטות וסיכומים של שיעורי הרב אביב זגלמן על העמוד השבועי

בתי מדרש בהם נלמד העמוד השבועי בעיון: פתח תקוה, אריאל, ירושלים, רחובות.

מאמר של הרב אלעזר אהרונסון על תכנית הלימוד

סיקור אירוע לרגל סיום פרק "כירה" ופתיחת שלוחת בוגרי "אור עציון" בבית מדרש פתח תקוה

סיקור אירוע לרגל סיום פרק "במה טומנין" ופתיחת תכנית לימוד "הלכה בעיון" בבית מדרש אריאל

חוברת "חיינו" - חידושים מפירות "בית מדרש ישיבתי" לפרק "כירה"