בית מדרש ישיבתי

לוח ללימוד העמוד השבועי בעיון

ב"ה

לוח העמוד השבועי לשנת תשע"ח (מסכת שבת)

השבוע שמסתיים בשבת פרשת...

העמוד השבועי

כי תצא – י"א אלול

קי"ח עמוד א'

כי תבוא – י"ח אלול

קי"ח עמוד ב'

ניצבים וילך – כ"ה אלול

קי"ט עמוד א'

האזינו – ג' תשרי

קי"ט עמוד ב'

יום כיפור – י' תשרי

חזרה

שבת חול המועד סוכות – י"ז תשרי

ק"כ עמוד א'

בראשית – כ"ד תשרי

ק"כ עמוד ב'

נח – א' חשון

קכ"א עמוד א'

לך לך – ח' חשון

קכ"א עמוד ב'

וירא – ט"ו חשון

חזרה

חיי שרה – כ"ב חשון

קכ"ב עמוד א'

תולדות – כ"ט חשון

קכ"ב עמוד ב'

ויצא – ז' כסליו

קכ"ג עמוד א'

וישלח – י"ד כסליו

קכ"ג עמוד ב'

וישב – כ"א כסליו

חזרה

מקץ  - כ"ח כסליו

קכ"ד עמוד א'

ויגש – ה' טבת

קכ"ד עמוד ב'

ויחי – י"ב טבת

קכ"ה עמוד א'

שמות – י"ט טבת

קכ"ה עמוד ב'

וארא – כ"ו טבת

חזרה

בא – ד' שבט

קכ"ו עמוד א'

בשלח – י"א שבט

קכ"ו עמוד ב'

יתרו – י"ח שבט

קכ"ז עמוד א'

משפטים – כ"ה שבט

קכ"ז עמוד ב'

תרומה – ב' אדר

חזרה

תצוה  -ט' אדר

קכ"ח עמוד א'

כי תשא – ט"ז אדר

קכ"ח עמוד ב'

ויקהל – פקודי  - כ"ג אדר

קכ"ט עמוד א'

ויקרא – א' ניסן

קכ"ט עמוד ב'

צו (שבת הגדול) – ח' ניסן

חזרה

פסח – ט"ו ניסן

ק"ל עמוד א'

שמיני – כ"ב ניסן

ק"ל עמוד ב'

תזריע מצורע – כ"ט ניסן

קל"א עמוד א'

אחרי מות קדושים – ו' אייר

קל"א עמוד ב'

אמור – י"ג אייר

חזרה

בהר – כ' אייר

קל"ב עמוד א'

בחוקותי – כ"ז אייר

קל"ב עמוד ב'

במדבר – ה' סיון

קל"ג עמוד א'

נשא – י"ב סיון

קל"ג עמוד ב'

בהעלותך – י"ט סיון

חזרה

שלח – כ"ו סיון

קל"ד עמוד א'

קרח – ג' תמוז

קל"ד עמוד ב'

חקת - י' תמוז

קל"ה עמוד א'

בלק – י"ז תמוז

קל"ה עמוד ב'

פנחס – כ"ד תמוז

חזרה

מטות – מסעי – ב' אב

קל"ו עמוד א'

דברים -ט' אב

קל"ו עמוד ב'

ואתחנן – ט"ז אב

קל"ז עמוד א'

עקב – כ"ג אב

קל"ז עמוד ב'

ראה – ל' אב

חזרה

שופטים – ז' אלול

קל"ח עמוד א'

כי תצא – י"ד אלל

קל"ח עמוד ב'

כי תבוא – כ"א אלול

קל"ט עמוד א'

ניצבים – כ"ח אלול

קל"ט עמוד ב'

וילך – ו' תשרי

חזרה

האזינו – י"ג תשרי

ק"מ עמוד א'

שבת חול המועד סוכות – כ' תשרי

ק"מ עמוד ב'