בית מדרש ישיבתי

פרוייקט בוגרים

הישיבות והמכינות המשתתפות בפרויקט בוגרים:

מעלות

הכותל

מודיעין

נוה דקלים אשדוד

אורות ישראל - מורשת יעקב

רמת גן

אור עציון

כל ישיבה ומכינה מוזמנת להצטרף לפרויקט.

'פרויקט בוגרים' בונה את המעורבות של הישיבות המשתתפות בו ברשת בתי המדרש של 'בית מדרש ישיבתי'. על ידי כך הוא מקשר בין ישיבות ההסדר והמכינות לבין בוגריהן, ובין אלו לבתי המדרש.

מוסדות שמשתתפים בפרויקט מבטאים בכך את הדאגה שלהם למצב התורני של בוגריהם, ואת שותפותם הממשית באידיאל 'בית מדרש ישיבתי'. שיתוף הפעולה עם הישיבות נעשה מתוך הבנת המאפיינים של כל ישיבה.

הישיבות המשתתפות בפרויקט בוגרים מפעילות את בתי המדרש. בעצם, 'בית מדרש ישיבתי' פועל כזרוע של ישיבות אלו, מול הבוגרים. כלומר, לאחר עשרות שנות ניסיון, הישיבות הגיעו למסקנה, שעל מנת ללוות את הבוגרים בצורה המיטבית, ולהגיע לכל הבוגרים, יש לפעול במשותף. הסיבה הפשוטה היא שהבוגרים מפוזרים ברחבי הארץ, וחיים בקהילות מעורבות מבוגרי כל הישיבות. לכן שותפות הישיבה בבניין התורה של הבוגרים לא יכול להיות מנותק מההקשר הקהילתי בו הם חיים. אם דאגת הישיבה היא באמת לבוגרים, ולא רק לתרומות שלהם לישיבה, הרי שעליה להצטרף לפרויקט בוגרים, ולבנות תכניות לימוד מותאמות לבוגריה - באשר הם שם.

מטרות הפרויקט

  • חיזוק לימוד התורה של הבוגרים על ידי קישור כל בוגר באופן אישי לאחד מבתי המדרש.
  • חיזוק הקשר בין הבוגרים לישיבות המוצא שלהם.
  • מעורבות של רבני הישיבות בהנהגת בוגריהם, בתוך המסגרת הקהילתית בה הם חיים.

תכנית הפרויקט

א. ישיבה/מכינה שמעוניית לפתוח שלוחת בוגרים באחד מבתי המדרש יוצרת קשר עם 'בית מדרש ישיבתי'. השלוחה תקום, מן הסתם, בבימ"ד שבסביבתו יש לישיבה זו ריכוז בוגרים מסויים.

ב. הישיבה מאתרת רב שילמד בשלוחה באופן קבוע. הרב יכול להיות אחד מרבני הישיבה, או בוגר, או כל רב שנראה לה מתאים לבוגריה. הישיבה מסכמת איתו את תוכן הלימוד, זמנים, גובה שכרו, וכדו' (התשלום מועבר אליו ישירות מהישיבה, או שהישיבה משלמת ל'בית מדרש ישיבתי' והוא משלם לרב).

ג. 'בית מדרש ישיבתי' פונה לבוגרי הישיבה הגרים באזור ביהמ"ד באופן אישי, ומזמין אותם להצטרף לשלוחת הבוגרים.

ד. לאחר גיבוש קבוצת הלומדים, נערך מפגש פתיחה, בהשתתפות רבני הישיבה, הרב הקבוע, והבוגרים שנרשמו לתכנית הלימוד ואחרים. ממפגש זה מתחילה תכנית הלימוד לפעול מדי שבוע.

ה. רבנים מהישיבה מגיעים מעת לעת להחליף את הרב הקבוע, ולפגוש את קבוצת הבוגרים. בהזדמנות זו הרב האורח מעביר שיעור לכלל הלומדים בבית המדרש, בתכניות הלימוד השונות.

ו. הישיבה מחנכת את תלמידיה להגשים את אידיאל לימוד התורה בחיים, על פי המודל של שלוחת הבוגרים שלה.

ז. תכנית הלימוד בשלוחת הבוגרים מפורסמת לכלל תושבי העיר, ופתוחה גם ללומדים שאינם בוגרי הישיבה. שלוחה זו פועלת במקביל לשלוחות של ישיבות אחרות, ולתכניות לימוד שונות, כאשר סדר הלימוד בחברותות מתקיים במשותף באולם ביהמ"ד. כלומר, מצד אחד יש כאן שלוחת בוגרים של ישיבה פלונית, ומצד שני יש כאן מוסד קהילתי, כך ששני המרכיבים מצטרפים ייחד להגדיל תורה ולהאדירה.

הצטרפות לפרויקט בוגרים

רשימת תכניות הלימוד המופעלות כשלוחות בוגרים של ישיבות מופיעה כחלק ממכלול הפעילות הקבועה בבתי המדרש. 'בית מדרש ישיבתי' מזמין את כל הישיבות והמכינות להצטרף גם הן לפרויקט בוגרים.

מצ"ב מכתב ששלחו חברי בתי המדרש בקריות ובמודיעין לרבני הישיבות. חשוב לדעת שלא נעשתה עליו החתמה מסודרת, אלא הוא יוזמה ספונטאנית של מספר לומדים. מכתב זה מבטא את תחושתם של מאות הלומדים ברשת בתי המדרש של  'בית מדרש ישיבתי'.

Attachments:
קובץUploaderFile sizeLast modified
Download this file (לרבני הישיבות מחברי בתי המדרש.doc)לרבני הישיבות מחברי בתי המדרש.docאייל ברוש52 Kb26/08/13 10:04