בית מדרש ישיבתי

שיעור דף יומי בבית מדרש רמת גן

שיעור הדף היומי נפתח ביום ד', כ"ז אדר תשע"ב בלימוד מסכת כריתות.

השיעור מועבר ע"י הרב שייקה גנץ 6 ימים בשבוע (א-ה) בשעות 21:00-22:00. וביום שבת שעה לאחר מנחה ראשונה בישיבה.

קצב הלימוד הוא דף וקצת ליום.

הלימוד מתקיים בישיבת ההסדר רמת גן, האצ"ל 39, כיתת לימוד קומה ג'.

יש להביא גמרות.